2019-жылдын 20-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион, катышуучулардын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

.