2019-жылдын 24-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200101 

1 100 000,0 

25.12.2019 

01.01.2020 

BD002200108 

3 200 000,0 

25.12.2019 

08.01.2020 

BD004200122 

1 300 000,0 

25.12.2019 

22.01.2020 

BD013200325 

300 000,0 

25.12.2019 

25.03.2020