2019-жылдын 25-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 14-күндүк жана 28- күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү 

14 күн 

28 күн 

Эмиссия   

BD002200108 

BD004200122 

Эмиссиянын көлөмү, млн. сом  

700,00 

300,00 

Кирешелүүлүк (%)  

3,78 

4,00 

Баасы (сом)  

9 985,32 

9 968,99 

Эмиссия күнү  

25.12.2019 

25.12.2019 

Төлөө күнү  

08.01.2020 

22.01.2020