Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 14 жана 28- күн ноталардын 2019-жылдын 25-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү, тиешелүүлүгүнө жараша 700,0 млн. сомду жана 105,0 млн. сомду түзгөн.