2019-жылдын 27-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07261230 

620 000,00 

7,00%  

30.12.2019 

30.12.2026 

30.06.2020 

30.12.2020 

30.06.2021 

30.12.2021 

30.06.2022 

30.12.2022 

30.06.2023 

30.12.2023 

30.06.2024 

30.12.2024 

30.06.2025 

30.12.2025 

30.06.2026 

30.12.2026