2019-жылдын 30-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07261230 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

170,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,80 

Баасы (сом) 

77,55 

Чыгаруу күнү 

30.12.2019 

Төлөө күнү 

30.12.2026