Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2019-жылдын 30-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 170,00 млн. сомду түзгөн.