2020-жылдын 08-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200116 

1 800 000,0 

09.01.2020 

16.01.2020 

BD002200123 

700 000,0 

09.01.2020 

23.01.2020 

BD004200206 

1 100 000,0 

09.01.2020 

06.02.2020