Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2020-жылдын январь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

 

09.01.2020 

 

13.01.2020 

GD013200413 

3 ай 

100,00  

GD026200713 

6 ай 

100,00 

GD052210111 

12 ай 

50,00 

 

16.01.2020 

 

20.01.2020 

GD013200420 

3 ай 

100,00  

GD026200720 

6 ай 

100,00 

GD052210118 

12 ай 

50,00 

23.01.2020 

27.01.2020 

GD013200427 

3 ай 

50,00 

Жыйынтыгы: 

550,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

17.01.2020 

20.01.2020 

GBA03230120 

5% 

3 жыл 

250,00 

24.01.2020 

27.01.2020 

GBA07270127 

7% 

7 жыл 

500,00 

Жыйынтыгы: 

750,00