2020-жылдын 09-январында жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013200413 

100 000,00 

13.01.2020 

13.04.2020 

GD026200713 

100 000,00 

13.01.2020 

13.07.2020 

GD052210111 

50 000,00 

13.01.2020 

11.01.2021