2020-жылдын 09-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,10%, 6,00% жана 5,61% түздү.