2020-жылдын 13-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GD013200413 

GD052210111 

Кошумча жайгаштыруунун  

көлөмү (млн. сом) 

100,00 

100,00 

Кирешелүүлүк (%) 

5,10 

5,61 

Баасы (сом) 

98,73 

94,63 

Чыгаруу күнү 

13.01.2020 

13.01.2020 

Төлөө күнү 

13.04.2020 

11.01.2021