2020-жылдын 13-январында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруунун көлөмү ар бири 100,00 млн.сомдон түзгөн.