2020-жылдын 14-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200122 

3 000 000,0 

15.01.2020 

22.01.2020 

BD002200129 

500 000,0 

15.01.2020 

29.01.2020 

BD004200212 

1 000 000,0 

15.01.2020 

12.02.2020 

BD013200415 

100 000,0 

15.01.2020 

15.04.2020