2020-жылдын 17-январында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03230120 

250 000,00 

5,00% 

20.01.2020 

20.01.2023 

20.07.2020 

20.01.2021 

20.07.2021 

20.01.2022 

20.07.2022 

20.01.2023