2020-жылдын 20-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03230120 

Эмиссиянын көлөмү

тыс. сом 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

9,02 

Баасы (сом) 

89,64 

Чыгаруу күнү 

20.01.2020 

Төлөө күнү 

20.01.2023