Жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКОлордун 2020-жылдын 20-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 200,00 млн. сомду түзгөн.