Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын 2020-жылдын 20-январындагы кошумча жайгаштыруунун көлөмү, 100,00 млн сомду түзгөн.