2020-жылдын 21-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200129 

4 000 000,0 

22.01.2020 

29.01.2020 

BD002200205 

2 000 000,0 

22.01.2020 

05.02.2020 

BD004200219 

1 800 000,0 

22.01.2020 

19.02.2020 

BD013200422 

400 000,0 

22.01.2020 

22.04.2020