2020-жылдын 24-январында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07270127 

500 000,00 

7,00%  

27.01.2020 

27.01.2027 

27.07.2020 

27.01.2021 

27.07.2021 

27.01.2022 

27.07.2022 

27.01.2023 

27.07.2023 

27.01.2024 

27.07.2024 

27.01.2025 

27.07.2025 

27.01.2026 

27.07.2026 

27.01.2027