2020-жылдын 27-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07270127 

Эмиссиянын көлөмү

тыс. сом 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,79 

Баасы (сом) 

77,59 

Чыгаруу күнү 

27.01.2020 

Төлөө күнү 

27.01.2027