2020-жылдын 28-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200205 

3 000 000,0 

29.01.2020 

05.02.2020 

BD002200212 

1 100 000,0 

29.01.2020 

12.02.2020 

BD004200226 

1 200 000,0 

29.01.2020 

26.02.2020 

BD013200429 

300 000,0 

29.01.2020 

29.04.2020