Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын 2020-жылдын 27-январындагы кошумча жайгаштыруунун көлөмү 43,88 млн сомду түзгөн.