Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2020-жылдын 27-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 500,00 млн. сомду түзгөн.