Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2020-жылдын февраль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

06.02.2020 

10.02.2020 

GD052210208 

12 ай 

50,00 

13.02.2020 

17.02.2020 

GD052210215 

12 ай 

50,00 

20.02.2020 

24.02.2020 

GD052210222 

12 ай 

50,00 

Жыйынтыгы: 

150,00 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

07.02.2020 

10.02.2020 

GBA05250210 

6% 

5 лет 

350,00 

14.02.2020 

17.02.2020 

GBA02220217 

5% 

2 года 

400,00 

21.02.2020 

24.02.2020 

GBA05250224 

6% 

5 лет 

350,00 

Жыйынтыгы: 

1 100,00