2020-жылдын 04-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200212 

3 500 000,0 

05.02.2020 

12.02.2020 

BD002200219 

1 500 000,0 

05.02.2020 

19.02.2020 

BD004200304 

1 400 000,0 

05.02.2020 

04.03.2020 

BD013200506 

350 000,0 

05.02.2020 

06.05.2020