2020-жылдын 06-февралында өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,25%, жайгаштыруунун көлөмү 145,00 млн. сомду түзгөн.