2020-жылдын 7-февралында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05250210 

350 000,00 

6,00% 

10.02.2020 

10.02.2025 

10.08.2020 

10.02.2021 

10.08.2021 

10.02.2022 

10.08.2022 

10.02.2023 

10.08.2023 

10.02.2024 

10.08.2024 

10.02.2025