2020-жылдын 10-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05250210 

Эмиссиянын көлөмү

тыс. сом 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

10,60 

Баасы (сом) 

82,50 

Чыгаруу күнү 

10.02.2020 

Төлөө күнү 

10.02.2025