Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2020-жылдын 10-февралында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 414,88 млн. сомду түзгөн.