2020-жылдын 11-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200219 

2 800 000,0 

12.02.2020 

19.02.2020 

BD002200226 

1 800 000,0 

12.02.2020 

26.02.2020 

BD004200311 

1 700 000,0 

12.02.2020 

11.03.2020 

BD013200513 

500 000,0 

12.02.2020 

13.05.2020