2020-жылдын 17-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02220217 

Эмиссиянын көлөмү

тыс. сом 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

7,50 

Баасы (сом) 

95,44 

Чыгаруу күнү 

17.02.2020 

Төлөө күнү 

17.02.2022