Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2020-жылдын 17-февралында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 175,00 млн. сомду түзгөн.