2020-жылдын 18-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200226 

2 800 000,0 

19.02.2020 

26.02.2020 

BD002200304 

1 800 000,0 

19.02.2020 

04.03.2020 

BD004200318 

1 700 000,0 

19.02.2020 

18.03.2020 

BD013200520 

400 000,0 

19.02.2020 

20.05.2020