2020-жылдын 21-февралында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05250224 

350 000,00 

6,00% 

24.02.2020 

24.02.2025 

24.08.2020 

24.02.2021 

24.08.2021 

24.02.2022 

24.08.2022 

24.02.2023 

24.08.2023 

24.02.2024 

24.08.2024 

24.02.2025