2020-жылдын 24-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GD052210222 

Кошумча жайгаштыруунун  

көлөмү (млн. сом) 

50,00 

Кирешелүүлүк (%) 

6,00 

Баасы (сом) 

94,28 

Чыгаруу күнү 

24.02.2020 

Төлөө күнү 

22.02.2021