2020-жылдын 24-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05250224  

Эмиссиянын көлөмү

тыс. сом 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

10,60 

Баасы (сом) 

82,50 

Чыгаруу күнү 

24.02.2020 

Төлөө күнү 

24.02.2025