2020-жылдын 24-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200401 

1 000 000,0 

25.03.2020 

01.04.2020 

BD002200408 

600 000,0 

25.03.2020 

08.04.2020 

BD004200422 

550 000,0 

25.03.2020 

22.04.2020 

BD013200624 

250 000,0 

25.03.2020 

24.06.2020