Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2020-жылдын апрель айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

02.04.2020 

06.04.2020 

GD052210405 

12 ай 

50,00 

09.04.2020 

13.04.2020 

GD052210412 

12 ай 

50,00 

16.04.2020 

20.04.2020 

GD052210419 

12 ай 

50,00 

Жыйынтыгы: 

150,00 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

03.04.2020 

06.04.2020 

GBA05250406 

6% 

5 жыл 

300,00 

10.04.2020 

13.04.2020 

GBA02220413 

5% 

2 жыл 

200,00 

17.04.2020 

20.04.2020 

GBA05250420 

6% 

5 жыл 

300,00 

Жыйынтыгы: 

800,00