2020-жылдын 26-майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду кайталап сунуштоо боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эсептөө 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07270526 

400 000,00 

7,00%  

27.05.2020 

26.05.2027 

26.11.2020 

26.05.2021 

26.11.2021 

26.05.2022 

26.11.2022 

26.05.2023 

26.11.2023 

26.05.2024 

26.11.2024 

26.05.2025 

26.11.2025 

26.05.2026 

26.11.2026 

26.05.2027