2020-жылдын 29-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA02220629 

Эмиссиянын көлөмү

тыс. сом 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

7,50 

Баасы (сом) 

95,44 

Чыгаруу күнү 

29.06.2020 

Төлөө күнү 

29.06.2022