2020-жылдын 30-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200708 

4 000 000,0 

01.07.2020 

08.07.2020 

BD002200715 

2 500 000,0 

01.07.2020 

15.07.2020 

BD004200729 

1 900 000,0 

01.07.2020 

29.07.2020