2020-жылдын 03-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07270706 

450 000,00 

7,00%  

06.07.2020 

06.07.2027 

06.01.2021 

06.07.2021 

06.01.2022 

06.07.2022 

06.01.2023 

06.07.2023 

06.01.2024 

06.07.2024 

06.01.2025 

06.07.2025 

06.01.2026 

06.07.2026 

06.01.2027 

06.07.2027