Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2020-жылдын август айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

13.08.2020 

17.08.2020 

GD052210816 

12 мес. 

100,00 

20.08.2020 

24.08.2020 

GD052210823 

12 мес. 

100,00 

Жыйынтыгы: 

200,00 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

07.08.2020 

10.08.2020 

GBA05250810 

6% 

5 лет 

450,00 

14.08.2020 

17.08.2020 

GBA02220817 

5% 

2 года 

400,00 

21.08.2020 

24.08.2020 

GBA05250824 

6% 

5 лет 

450,00 

Жыйынтыгы: 

1 300,00