2020-жылдын 28-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200805 

2 200 000,0 

29.07.2020 

05.08.2020 

BD002200812 

2 700 000,0 

29.07.2020 

12.08.2020 

BD004200826 

1 800 000,0 

29.07.2020 

26.08.2020 

BD013201028 

150 000,0 

29.07.2020 

28.10.2020