Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2020-жылдын 14-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 600,00 млн. сомду түзгөн.