Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Мобильник» жоопкерчилиги чектелген коомдун 2015-жылдын 29-майындагы №2003290515 жана №3002290515 лицензияларынын аракети 2019-жылдын 21-февралынын саат 8.00 тартып убактылуу токтотулгандыгын маалымдайт