1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАКсы тарабынан ички аудит башкармалыгынын начальнигинин орун басары кызмат ордуна сунушталган Саматова Мунара Муратбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 21-февралында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Евразиялык Сактык Банк» ААКсы тарабынан башкы бухгалтердин милдетин аткаруучу кызмат ордуна сунушталган Имаралиева Жамиля Нурмахаматовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 21-февралында кабыл алды.