Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» («Убактылуу администрация жөнүндө» жана «Банктарды жоюу жөнүндө» жоболоруна) долбоорун коомдук талкууга чыгарат. 

Долбоор 2018-жылдын 10-декабрынын № 100 Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Мыйзамына ылайык келтирүү максатынды иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.».  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча пикирлерин жана сунуштарын 2019-жылдын 26-мартынан кечиктирбесте malmanbetova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл.