1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ААКсы тарабынан Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Иманалиев Мырзакунбек Самарбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 7-мартында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФИНКА Банкы» ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Курдаш Мералдын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 7-мартында кабыл алды.